Free Shipping on orders over US$39.99 How to make these links

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam – Triển khai các bài thi TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL iBT, TOEFL Junior, TOEFL Primary, MOS, IC3, IC3 Spark, MCE, ACPro, SAT >>> Top1English >>> Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới – học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh” , shares-2✔️ , likes-22❤️️ , date-2021-09-09 09:19:26🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam – Triển khai các bài thi TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL iBT, TOEFL Junior, TOEFL Primary, MOS, IC3, IC3 Spark, MCE, ACPro, SAT >>> Top1English >>> Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới – học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh” , shares-2✔️ , likes-22❤️️ , date-2021-09-09 09:19:26🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕💖
📣📣 Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới – học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh”

Hiện nay, các giáo viên giảng dạy ngôn ngữ trên toàn thế giới đã và đang phải đối mặt với những thay đổi chưa từng có trong hai năm qua gây ra bởi đại dịch Covid-19. Để kịp thời đáp ứng các thay đổi này, ngày càng có nhiều cơ sở giáo dục và các giáo viên ứng dụng mô hình giảng dạy kết hợp.

Mô hình giảng dạy kết hợp là đan xen thời gian giảng dạy trên lớp với các bài học trực tuyến. Nhưng làm thế nào để các giáo viên có thể định hướng lại nội dung, chương trình giảng dạy và ứng dụng các công nghệ hỗ trợ một cách hiệu quả theo phương pháp giảng dạy mới?

Nhằm giúp các giáo viên trả lời những câu hỏi trên một cách hiệu quả nhất, ngày 22/09/2021, Tập đoàn Công nghệ Giáo dục Sanako sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến này.

Chi tiết thông tin buổi hội thảo xem tại đây: www.iigvietnam.com/hoi-thao-truc-tuyen-giang-day-ngon-ngu-trong-dieu-kien-binh-thuong-moi-hoc-hoi-mo-hinh-tu-cac-co-so-giao-duc-tai-vuong-quoc-anh/

Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới – học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh”

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

Code Embed: No embed code was found for TOP1VIETNAM-277226459064096


🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕💖

V05 - Top1Learn.com - Top1Learn.vn - No1Dev.com - Top1English.vn
Logo
Shopping cart